Servidor interactiu de mapes del Consell Comarcal del Gironès
 
El Sistema d'Informació Geogràfica del Gironès

El servidor de mapes SIG del Gironès és un servei d'informació cartogràfica que ofereix el Consell Comarcal del Gironès, a ajuntaments, empreses i ciutadans de la comarca.

Aquest servei s'inicia amb la cartografia ambiental disponible, procedent de l'Agenda 21 comarcal, el Pla de connectivitat ecològica, el Pla de mobilitat sostenible, l'Inventari comarcal de camins rurals, la informació del DMAH, i tota la informació relativa als Serveis de gestió de residus que gestiona l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Gironès.

Les capes d'informació relatives al Servei de gestió dels residus, així com l'Inventari comarcal de camins rurals seran les que s'actualitzaran de manera contínua i permanent. Les altres capes, fruit d'estudis específics, seran objecte de revisió en el moment que s'actualitzin els treballs de l'Agenda 21 comarcal. Consulteu per tant el document Diccionari de capes per conèixer la font i data de les dades.

L'objectiu d'aquesta cartografia ambiental és facilitar la integració d'aquesta informació en tot tipus de projectes, públics i privats, a fi de promoure un desenvolupament més sostenible a la comarca.

Us agrairem que utilitzeu la bústia d'actualització d'informació per facilitar-nos qualsevol informació puntual que permeti actualitzar el contingut dels mapes o les bases de dades d'aquest servidor: per exemple, l'existència d'una nova depuradora, d'un nou generador d'energia, etc.

Gràcies per la vostra col·laboració

 
Enllaços als diferents serveis:

Documentació:


Descàrrega directa d'altres bases cartogràfiques:


Projecte gvSIG


Bústia de comentaris i suggeriments


Amb el suport de: